Rocznik Historii Filozofii Polskiej

Rocznik Historii Filozofii Polskiej
Przejdź do treści


Zaproszenia


  • 9-14 września 2019 r.  Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II organizuje:

XI Polski Zjazd Filozoficzny

w programie zjazdu przewidziano Sekcję Historii Filozofii Polskiej.


Wydarzenia minione


  • 6-7 maja 2019 r.  Uniwersytet im. Jana Długosza w Częstochowie zorganizował międzynarodową konferencję:

Filozofować po polsku.
Źródłowość języka - uniwersalizm zagadnień

2018


  • 7-8 grudnia 2018 r. Europejskie Centrum Solidarności oraz Instytut Stosowanych Nauk Społecznych UW zorganizowały ogólnopolską konferencję badaczy i praktyków: Edward Abramowski Od solidarności do spółdzielczości.


  • 23 listopada 2018 r. Wydział Filozofii i Socjologii UW oraz Wydział Psychologii UW zorganizowały ogólnopolską, międzydyscyplinarną konferencję: Edward Abramowski (1868-1918). W stulecie śmierci.


  • 17 listopada 2018 r. Zarząd Główny Polskiego Towarzystwa Filozoficznego wraz z Instytutem Filozofii Uniwersytetu Warszawskiego oraz Instytutem Filozofii i Socjologii Polskiej Akademii Nauk zorganizował konferencję naukowo-dydaktyczną pt.: Jakiej filozofii Polacy potrzebują dzisiaj?
Zobacz program >>>

  • 23-24 października 2018 r.  Katedra Filozofii Człowieka, Katedra Historii i Filozofii Nauki oraz Katedra Historii Filozofii Nowożytnej i Współczesnej Wydziału Filozoficznego Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie organizował konferencję: 100-LECIE NIEPODLEGŁOŚCI – WIEK FILOZOFII CHRZEŚCIJAŃSKIEJ W POLSCE


  • 20-21 września 2018 r. - Zakład Historii Filozofii Polskiej Uniwersytetu Warszawskiego zorganizował X Seminarium Historyków Filozofii Polskiej zatytułowane Jakiej filozofii Polacy potrzebują? W setną rocznicę odzyskania niepodległości.


  • 8 maja 2018 r. - Instytut Filozofii Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie zorganizował konferencję Filozofować po polsku. Źródłowość języka – uniwersalizm zagadnień.
Zobacz informację >>>


2017  

  • 20-21 września 2017 r. - Zakład Filozofii Polskiej IF UJ zorganizował w Krakowie IX Ogólnopolskie Seminarium Filozofii Polskiej zatytułowane Konteksty lokalne i uniwersalne.
Zobacz program >>>


  • Tomasz Herbich, sekretarz redakcji Rocznika Historii Filozofii Polskiej, został laureatem Stypendium Cieszkowskiego i uzyskał wsparcie na projekt badawczy Filozofia polskiego romantyzmu i rosyjski renesans religijno-filozoficzny w perspektywie porównawczej.

Zobacz informacje o stypendium i dotychczasowych laureatach >>>


Wydarzenia, konferencje i publikacje naukowe
wyłącznie z zakresu historii filozofii polskiej
prosimy zgłaszać pod adresem redakcji
>>>

Wróć do spisu treści